tu:

110 leadów w pierwszym tygodniu współpracy

Case study

Najbardziej motywujące w naszej pracy są duże wyzwania. Szczególnie czujemy to w momencie, kiedy wraz z klientem jesteśmy mocno zaangażowani w rozwiązanie jego problemu i świetnie rozumiemy jego obecną sytuację. Tak też było w tym przypadku, a rezultaty naszych prac wręcz przerosły nasze początkowe oczekiwania i prognozy.

Tags

Case study
Lead generation
16 października 2022
Kiedy klient przychodził do nas…

Otrzymaliśmy zapytanie od Partnera, który sprzedawał produkty ubezpieczeniowe w całej Polsce. Na wstępie poinformowano nas, że wydawana jest duża część budżetu marketingowego na działania online, jednak te działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów pod względem ilości otrzymywanych leadów w stosunku do budżetu, który był wydawany. 

Sugerowaliśmy klientowi, aby nie rezygnował z żadnych swoich dotychczasowych działań marketingowych. Zdecydował się na współpracę z nami rozliczaną za efekt w modelu call center. Dzięki temu, zapewniliśmy pełną kontrolę wydatków i w pełni mierzalne rezultaty. Na początek, aby móc zaproponować modele rozliczeń, Partner zamówił u nas analizę przedwdrożeniową tj. testową kampanię wykonaną przez naszych agentów i specjalistów ds. pozyskiwania klienta.

Po naszej analizie…

Po analizie oczekiwań Partnera, dokładnie zweryfikowaliśmy jakich klientów szuka i jakimi komunikatami reklamowymi próbuje przykuć uwagę potencjalnego klienta. Analiza przedwdrożeniowa zajęła nam dokładnie 3 dni robocze (koszt po stronie klienta był symboliczny – jedynie 2900 PLN netto)

Dzięki temu, oceniliśmy potencjał pozyskiwania leadów w kanałach offline (call center, ankiety, bazy konkursowe, analiza baz danych naszych kontrahentów, przegląd portfela behawioralnego klientów, a także ich historia zakupowa). Podczas samych testów, w czasie procesu analizy przedwdrożeniowej, już pierwszego dnia pozyskaliśmy dla klienta 23 leady kwalifikowane jego oczekiwaniami.

Wdrożyliśmy…

Tuż po zakończeniu analiz, przedstawiliśmy naszemu Partnerowi realny koszt pozyskania leada w modelu call center (prezentując sposób i estymację czasu dotarcia do potencjalnego klienta), prezentując mu jednocześnie 3 poziomy cenowe współpracy: a) za pozyskanie zainteresowanego klienta (kontakt), b) za uzyskanie pełnego leada sprzedażowego (CPL) oraz c) za umówione spotkanie handlowe (CPA). 

 

Partner zdecydował się na najkorzystniejsze rozwiązanie – czyli próbę pozyskania przez nas wszystkich 3 poziomów klienta: kontaktów, CPL i CPA, zamawiając 500 sztuk kontaktów i 250 leadów, oraz 100 umówionych spotkań. Pozostało nam tylko spisanie umowy ramowej i oficjalne ustalenie daty startu kampanii. Czas trwania projektu określiliśmy na 20 dni roboczych.

Udało się nam…

Rezultaty, dzięki dokładnej pracy podczas analizy przedwdrożeniowej, przerosły nasze wewnętrzne oczekiwania. Już w pierwszym tygodniu działań naszych agentów, kampania przyniosła: połowę zamówionej liczby 250 kontaktów. To 110 leadów (CPL) oraz 16 umówionych spotkań (CPA). 

 

Na prośbę klienta zdecydowaliśmy się maksymalnie przyspieszyć działania w zakresie generowanych leadów oraz spotkań, aby Partner otrzymywał ok. 500 leadów i 200 spotkań w skali miesiąca – co udało się nam osiągnąć. Nasza współpraca z Partnerem po 4 miesiącach pracy przerodziła się w dużą kampanię, gdzie zaczęliśmy generować ponad 3000 leadów miesięcznie – w tym wypadku to leady okazały się najbardziej efektywnym modelem współpracy między nami.